„Razem przeciw wykluczeniu” – spotkania grupowe z psychologiem

W terminie od dnia 14.07 do dnia 21.07.2020 r. kolejni uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” wezmą udział w spotkaniach grupowych z psychologiem, które pomogą im w zdiagnozowaniu ich potrzeb i potencjałów.

Celem spotkań jest między innymi diagnoza i przełamanie barier każdego z uczestników, zmiana postawy z biernej na czynną, wzmocnienie motywacji oraz zwiększenie wiary we własne możliwości. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana ze sposobami radzenia sobie z niskim poczuciem wartości oraz z technikami przydatnymi przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów.

Ponadto w dniu 09.07.2020 r. pierwsi uczestnicy wzięli udział w grupowym poradnictwie prawnym i rodzinnym.  W ramach spotkań z prawnikiem poruszane były takie kwestie jak: sposoby rozwiązania danej kwestii problemowej o charakterze prawnym, instytucje mogące pomóc w udzieleniu odpowiedzi na różnego typu problemy w aspekcie rodzinnym (piecza zastępcza, kuratela),społecznym (prawo spółdzielcze,  lokalowe), finansowym (zobowiązania, spadki, należności) lub zawodowym (roszczenia z tytułu prawa pracy).

Natomiast w dniu 14.07.2020 r. pierwsi uczestnicy wzięli udział w indywidualnym poradnictwie prawnym i rodzinnym. 

W terminie od dnia 15.07.2020 r. do 21.07.2020 r. planowane są warsztaty kształtujące umiejętności i kompetencje społeczne dla pierwszych uczestników projektu.