„Razem przeciw wykluczeniu” – staże zawodowe dla uczestników projektu

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w miesiącu grudniu 2021 r. rozpoczęli realizację 3-miesięcznych staży zawodowych.

Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu.