„Razem przeciw wykluczeniu” – szkolenie zawodowe dla uczestników projektu

Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Asystent ds. księgowości z elementami obsługi biura”. Szkolenie będzie składać się z kilkunastu spotkań trwających po 8 godzin.

Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania trzymiesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.