„Razem przeciw wykluczeniu” – zajęcia z grupowego poradnictwa prawnego i rodzinnego

W dniu 29.01.2021 r. oraz 30.01.2021 r. kolejni uczestnicy wzięli udział w grupowym poradnictwie prawnym i rodzinnym.

W ramach spotkań z prawnikiem poruszane były takie kwestie jak: sposoby rozwiązania danej kwestii problemowej o charakterze prawnym, instytucje mogące pomóc w udzieleniu odpowiedzi na różnego typu problemy w aspekcie rodzinnym (piecza zastępcza, kuratela),społecznym (prawo spółdzielcze,  lokalowe), finansowym (zobowiązania, spadki, należności) lub zawodowym (roszczenia z tytułu prawa pracy).

Natomiast w dniu 31.01.2021 r. i 01.02.2021 r. kolejni uczestnicy wzięli udział w indywidualnym poradnictwie prawnym i rodzinnym. 

W terminie od dnia 18.01.2021 r. do 24.01.2021 r.  zrealizowane zostały kolejne warsztaty kształtujące umiejętności i kompetencje społeczne uczestników projektu.