DLA KOGO JEST PROJEKT?

Zapraszamy do udziału w projekcie:

 • 72 (43 K i 29 M) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia z terenu województwa dolnośląskiego
 • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną (35 K i 23 M)
 • Osoby bierne zawodowo (35 K i 23 M)
 • Osoby bezrobotne ( 8 K i 6 M)
 • Osoby z niepełnosprawnościami (12K i 8M)
 • Osoby zamieszkujące obszary objęte programem rewitalizacji (22 K i 14 M)

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Razem przeciw wykluczeniu” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO w partnerstwie z FUNDACJĄ AKADEMIA ROZWOJU w terminie od 01 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych.
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe.
 • Catering podczas zajęć grupowych.
 • Egzaminy zawodowe.
 • 3-miesięczne staże zawodowe.
 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Materiały dydaktyczne.
 • Osoby z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie trenera pracy.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Legnicka 7,
57-200 Ząbkowice Śląskie

Pod numerem telefonu:

Łukasz Grajewski 601 380 573
Michał Mos 603 419 618

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres: rpw@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

Humaneo realizuje projekt „Razem przeciw wykluczeniu!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 992 111,45 zł.
Kwota dofinansowania: 942 405,75 zł

Skip to content