REALIZUJEMY KOLEJNE ETAPY PROJEKTU!

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” zakończyli udział w szkoleniu zawodowym oraz kolejna grupa uczestników rozpoczyna udział w warsztatach z doradcą zawodowym.

 

Uczestnicy projektu w dniu 10.12.2020 r. zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Sprzedawca z obsługą klienta”. Celem szkolenia było m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik podszedł do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Kolejni uczestnicy projektu w okresie od dnia 14.12.2020 r. do dnia 17.12.2020 r. weźmie udział w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach grupowych warsztatów z poradnictwa zawodowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Celem warsztatów jest m.in. zdobycie przez uczestników umiejętności pracy w grupie, umiejętności zarządzania czasem, rozwój kompetencji interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy, przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych jak również poznanie metod aktywnego poszukiwania pracy.

 

Życzymy powodzenia!