REALIZUJEMY KOLEJNE FORMY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Projekt „Zrób krok w stronę aktywności”  realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Multi-Profit Robert Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – do 31.12.2020 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2019 r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące woj warmińsko-mazurskiego, bierne zawodowo lub bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,  w tym również osoby niepełnosprawne.

W najbliższym miesiącu rozpoczynamy realizację zadania dot. diagnozy potrzeb oraz stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji poprzez indywidualne spotkanie z psychologiem. Grupa VII rozpoczyna spotkania 29.11.2019 r., grupa VIII w dniu 27.11.2019 r., grupa IX 29.11.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.