REALIZUJEMY PROJEKT W ELBLĄGU I OKOLICACH!

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób z obszaru miasta Elbląg i powiatów braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego województwa warmińsko-mazurskiego. Przeczytaj więcej i zgłoś swój udział w projekcie!

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikacje i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” realizowany jest przez Humaneo w okresie do 01.07.2020r. do 31.12.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.07.2020 r. do 28.02.2021 r.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
  • materiały dydaktyczne,
  • catering,
  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
  • 4-miesięczne staże zawodowe
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Zgłoś się osobiście w biurze projektu ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo:
tel. 605 202 933
e-mail: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 937 606,40 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 840 726,08 zł