REALIZUJEMY SZKOLENIE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

Mieszkańcy woj. podkarpackiego biorący udział w projekcie „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają realizacje szkoleń zawodowych. W szkoleniach zgodnie z założeniami projektu wezmą udział 84 osoby. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie lub podniesienie nowych kwalifikacji lub kompetencji.

Osoby skierowane do odbycia szkolenia są zobowiązanie do uczestniczenia w szkoleniach, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym. Każdy uczestnik projektu ukończy szkolenia przystępując do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe (podręcznik) oraz catering.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”? Wejdź na stronę projektu i dowiedź się więcej.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 969 348,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 823 946,43 zł