Rekrutacja do projektu „Cyfrowe lubelskie” trwa

Liczba zgłoszeń do projektu „Cyfrowe lubelskie” przerasta nasze oczekiwania! Dziękujemy za zaufanie i chęć skorzystania z oferty wsparcia jakie oferujemy. Projekt umożliwi zdobycie kompetencji/kwalifikacji podstawowych cyfrowych przez osoby dorosłe pracujące, zamieszkujące lub  przebywające na terenie subregionu lubelskiego woj. lubelskiego. 

Mamy OSTATNIE wolne miejsca w projekcie. Przypominamy poniżej warunki naboru.

Osoby bezrobotne lub bierne lub pracujące, które spełniają poniższe warunki:

– pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie subregionu lubelskiego (m. Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, świdnicki),

– posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie

matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenia oraz status zatrudnienia.;

– zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji

Dokumenty zgłoszeniowe są na stronie internetowej projektu oraz dostępne w biurze projektu.