Rekrutacja do projektu „Młodzi z POWERem” została rozpoczęta!

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:

  • osoby w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET
  • osoby zamieszkujące zg. z KC na obszarze woj. mazowieckiego podregion ostrołęcki tj. powiaty: m.Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski.

Wśród nich:

  • osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Ostrołękę i Ostrów Mazowiecki
  • osoby zamieszkujące obszary objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji na obszarze realizacji projektu (zgodnie z aktualnym wykazem LPR),

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.

O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.