Rekrutacja do projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” nadal trwa

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!

W ramach projektu uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

· indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych (3 h/os.),

· grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych (16 h/gr.),

· indywidualne poradnictwo zawodowe (6 h/os.),

· grupowe poradnictwo zawodowe (16 h/gr.),

· kursy i szkolenia zawodowe (śr. 80 h/gr.) dla 32 osób,

· pośrednictwo pracy (8 h/os.),

· zatrudnienie wspomagane (24 h/os.) dla 2 os. z niepełnosprawnościami – trening pracy.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

· zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie MOF Olsztyna (powiat olsztyński – gmina Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda; m. Olsztyn);

· jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

· jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;

· jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);

· nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęta dozorem elektronicznym).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!