REKRUTACJA DO PROJEKTU „Z POWER-em NA RYNEK PRACY” JESZCZE DO 31 GRUDNIA!

To już ostatni dzwonek na zgłoszenie do projektu pn. „Z POWER-em na rynek pracy”, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia poprzez działania aktywizujące. Rekrutacja do realizowanego przez Stowarzyszenie HUMANEO projektu trwa do 31.12.2020. Zapraszamy! 

„Z POWER-em na rynek pracy” to szansa na aktywizację zawodową i podniesienie zdolności do zatrudnienia dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub z niskimi kwalifikacjami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o osoby zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie miasta średnie, tracące swoją społeczno-gospodarczą rolę. 

Jakie korzyści czekają na uczestników? 

Na pewno każdy uczestnik projektu otrzyma profesjonalną pomoc i wsparcie poprzez m.in. Identyfikację potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo i szkolenia zawodowe, a także pośrednictwo pracy i staże zawodowe. 

Jednocześnie wśród korzyści z udziału w projekcie są bezpłatne materiały edukacyjne, stypendia szkoleniowe i stażowe, a także zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Więcej informacji na stronie projektu „Z POWER-em na rynek pracy”:
www.humaneo.pl

Zgłoszenia można składać bezpośrednio w biurze projektu: 

  • ul. Warszawska 55
  • 82-300 Elbląg
  • (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

a także telefonicznie oraz mailowo: 

  • tel. +48 605 202 933
  • zpoweremnarynekpracy@humaneo.pl