REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ROZPOCZĘTA!

Stowarzyszenie HUMANEO rozpoczyna realizacje kolejnego projektu. Tym razem do udziału w projekcie „Nowe Horyzonty!” serdecznie zapraszamy osoby w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko–mazurskiego. Sprawdź pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie.

 

Projekt „Nowe Horyzonty!” skierowany jest dla osób, które są:

  • bierne zawodowo lub bezrobotne,
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  • w tym również osoby niepełnosprawne.

W projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w pow.  bartoszyckim (z wyłącz. gm. miejskiej Bartoszyce), pow. braniewskim (z wyłącz. gm. miejskiej Braniewo), pow. elbląskim (z wyłącz. gm. Milejewo) oraz pow. lidzbarskim (z wyłącz. gm. miejskiej Lidzbark Warm.).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www. projektu „Nowe Horyzonty!”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.

O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.

Dokumenty dotyczące zwrotów kosztów dojazdu wraz z regulaminem i oświadczeniem od przewoźnika dostępne na stronie www projektu.

 

Humaneo realizuje w partnerstwie z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk projekt „NOWE HORYZONTY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.