Rekrutacja do projektu została rozpoczęta!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które:

  • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych;
  • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (w jednej z gmin: Bliżyn, Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn);
  • są w wieku 25 lat i więcej;
  • są osobami o niskich kwalifikacjach;
  • pozostają bez zatrudnienia (osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP lub osoba bierna zawodowo) lub są osobami pracującymi;
  • nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. 

O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu. Zapraszamy!