Rekrutacja nadal trwa!

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Twoja droga do sukcesu”. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1.     zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych, ząbkowickim;
  2.     jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
  3.     jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  4.     jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  5.     pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  6.     nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Gdzie można się zgłaszać do projektu?

– Osobiście w biurze projektu: ul. Legnicka 7/3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, nr tel. 669 208 172

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

– W formie elektronicznej na adres: tdds@humaneo.pl

Więcej informacji: https://www.humaneo.pl/twoja-droga-do-sukcesu/