Rekrutacja nadal trwa!

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Na stałej drodze włączenia”. Projekt ten adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia, w tym osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Przypominamy, iż projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego, terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, zaliczających się również do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych powiatu chodzieskiego (gminy: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), kolskiego (gminy: Chodów – gmina wiejska, Grzegorzew – gmina wiejska, Kłodawa, Kościelec – gmina wiejska, Olszówka – gmina wiejska, Osiek Mały – gmina wiejska, Przedecz) i konińskiego (gminy: Grodziec – gmina wiejska, Kleczew, Skulsk – gmina wiejska, Wierzbinek – gmina wiejska, Wilczyn – gmina wiejska).

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2021 r. do 31.01.2022 r., w przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

– drogą mailową: nastalejdrodze@humaneo.pl

– drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 605 202 933

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/na_stalej_drodze_wlaczenia/