Rekrutacja rozpoczęta!

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” została rozpoczęta!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

· zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie MOF Olsztyna (powiat olsztyński – gmina Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda; m. Olsztyn);

· jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

· jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;

· jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);

· nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęta dozorem elektronicznym).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!