REKRUTACJA TRWA!

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  • ma ukończone 15 lat;
  • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
  • jednocześnie nie korzysta z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


Szczegóły na temat projektu oraz informacje o postępach w jego realizacji można przeczytać na stronie „Stała ścieżka aktywności”.


 Projekt „Stała ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 664 203,60 zł.