Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Akademia Informatyczna CISCO”

Rozpoczęliśmy rekrutację na bezpłatne szkolenia informatyczne CCNA dla osób dorosłych w ramach projektu „Akademia informatyczna CISCO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.
W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób z województwa mazowieckiego.

Zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie!