Rozpoczynają się spotkania z pośrednikiem pracy

W dniu 26 października 2019 r. kolejni Uczestnicy Projektu „Nowa ścieżka aktywności” rozpoczną spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Celem spotkań jest pozyskiwanie przez uczestników projektu informacji o ofertach pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy UP a pracodawcą. Pośrednik pracy pomoże w doborze kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami.

Podczas spotkań Uczestnicy Projektu przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozyskają także umiejętności konieczne do sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy pomoże także Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.

Realizowane w ramach projektu spotkania mają także na celu wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.

Szczegóły na temat projektu oraz informacje o postępach w jego realizacji można przeczytać na stronie „Nowa ścieżka aktywności”.