ROZPOCZYNAMY KURSY ABOBE PS & IL

W najbliższy weekend rozpoczynamy kurs Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop. Zajęcia w formie zdalnej, dostosowanej do aktualnej sytuacji epidemicznej i potrzeb uczestników. Szkolenie skrojone na miarę potrzeb aktualnego rynku pracy i zainteresowania wielu osób chcących nabyć, podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje. Forma zdalna daje możliwość bezpiecznego oraz komfortowego uczestnictwa i łączenia się w jednej grupie osobom z każdego miejsca w województwie kujawsko-pomorskim. Wszystkim słuchaczom życzymy miłego i owocnego uczestnictwa. 

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane i spełniające poniższe kryteria do zgłaszania się na ten lub pozostałe kursy w formie zdalnej (Tworzenie aplikacji internetowych Introduction to Programming Using HTML and CSS lub Tester Oprogramowania):

  • z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności;
  • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji;
  • nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej);
  • jest osobą w wieku 18-49 lat 
  • nie jest osobą powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (dotyczy osób zgłaszających się na kursy: Tworzenie aplikacji internetowych, Grafika komputerowa, Tester oprogramowania);
  • nie jest osobą z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia (dotyczy osób zgłaszających się na kursy komputerowe).