Rozpoczynamy projekt: START DO ZATRUDNIENIA!

Z początkiem nowego roku kalendarzowego Stowarzyszenie HUMANEO z przyjemnością informuje o starcie nowego projektu. Od początku 2020 r. będziemy realizowali założenia projektu „Start do zatrudnienia!”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

 

Projekt „Start do zatrudnienia!” adresowany jest do osób w wieku 30 i więcej lat. Uczestnikami projektu mogą być osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotne i bierne zawodowo, w tym emeryci i renciści.

Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Do projektu można zgłaszać się od 01.01.2020 r. Rekrutacja potrwa do momentu wyczerpania miejsc.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć na następujące wsparcie:

 • Diagnozę predyspozycji i możliwości uczestnika projektu – indywidualny plan działania (IPD)
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe ,,szyte na miarę’’
 • 3-miesięczne staże zawodowe

Dodatkowymi korzyściami dla uczestników projektu są:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
 • Poczęstunek
 • Materiały szkoleniowe
 • Bezpłatne egzaminy zawodowe
 • 3 miesięczne staże
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie „Start do zatrudnienia!” zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w biurze projektu:

ul. Orla 23, lok. 3
91-317 Łódź

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Jak również do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

tel.: 601-482-179, 534-332-120

mail: sdz@humaneo.pl

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony projektu „Start do zatrudnienia!”.