ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU „MOJE KWALIFIKACJE – MÓJ SUKCES”

Stowarzyszenie Humaneo rozpoczyna realizację projektu „Moje kwalifikacje – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Sprawdź warunki uczestnictwa i zgłoś swój udział!

 

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych w obszarze kwalifikacji INF.02,INF.03 lub INF.04 potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji zawodowej wydanym przez komisję okręgową przez min.80% z 84os.dorosłych (min.55%K)w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze woj. świętokrzyskiego (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój)poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach efektów kształcenia kwalifikacji INF.02,INF.03 lub INF.04 i egzaminie zawodowym, w terminie 01.08.2020-28.02.2022

 Jeśli jesteś osobą:

  • w wieku 18 i więcej;
  • zainteresowaną z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
  • z obszaru woj. świętokrzyskiego – miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój)
  • uczącą się, pracują lub zamieszkują w rozum. przepisów Kodeksu Cywilnego na wyżej wymienionych obszarach.
  • niekorzystającą z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zgłoś się do nas! 

Oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie zaocznej:

  • 04 PROJEKTOWANIE,PROGRAMOWANIE I TESTOWANIE APLIKACJI
  • 03 TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH.
  • 02 ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH.

 

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w kursie na jedną kwalifikację. Kursy będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych z zapewnieniem dla każdego uczestnika obiadów i przerw kawowych. Kursanci otrzymają podręczniki, materiały szkoleniowe, pendrive na zajęciach. Każdy uczestnik po ukończonym kursie zostaje zapisany na egzamin kwalifikacyjne OKE.