ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU „NOWA DROGA DO PRACY”

Stowarzyszenie HUMANEO rozpoczyna realizacje kolejnego projektu! „Nowa droga do pracy” to projekt skierowany do mieszkańców Małopolski, którzy chcą nabyć nowe lub podnieść obecne kwalifikacje. Projekt realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. Rekrutacja do projektu potrwa do stycznia 2021 roku! Sprawdź co możesz zyskać biorąc udział w tym projekcie i nie zwlekaj ze zgłoszeniem! Liczba miejsc ograniczona!

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiatach, w których wysokość stopy

bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego tj. dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, obejmuje

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika – IPD dla 40 osób (zajęcia indywidualne)
 2. Pośrednictwo pracy dla 40 osób (zajęcia indywidualne)
 3. Wsparcie motywacyjne (psychologiczne) dla 40 osób (zajęcia indywidualne)
 4. Poradnictwo zawodowe dla 40 osób (zajęcia indywidualne) oraz 4 gr. x 10 osób (zajęcia grupowe)
 5. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji dla 32 osób
 6. Staż zawodowy dla 5 osób

Wśród pozostałych korzyści dla uczestników warto wymienić:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Materiały dydaktyczne,
 • Catering,
 • Egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu
 • Dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

Do projektu można zgłaszać się osobiście w biurze projektu:  Humaneo, ul. Nawojowska 3, 33-300 Nowy Sącz. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w punkcie rekrutacyjny z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami: ul. Zielona 27, pokój B 030, 33-300 Nowy Sącz. Punkt rekrutacyjny czynny jest we wtorki i piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zapisy również pod numerem telefonu: +48 792 960 667 lub adresem email: edyta.wolkowicz@wp.pl.

Zapraszamy!