ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU „STAŁA ŚCIEŻKA ROZWOJU”

Stowarzyszenie Humaneo rozpoczyna realizację projektu „Stała ścieżka rozwoju”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Sprawdź warunki uczestnictwa i zgłoś swój udział!

 

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 80 osób (48K, 32M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym os. bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, w których procent os. korzystających ze  świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, w okresie 01.06.2020-30.04.2021 r.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Stała ścieżka rozwoju”:

  • 80 osób  (48K i 32M)  w wieku 18 i więcej lat
  • biernych zawodowo(5K i 3M),
  • z niepełnosprawnościami (2K i 2M),
  • o niskich kwalifikacjach (48K i 32M),
  • bezrobotnych (43K i 29M), długotrwale bezrobotnych (15K i 9M),
  • w wieku powyżej 50 roku życia (4K i 2M),
  • zamieszkałych  zg. z KC na obszarach wiejskich Gm. Powiatu: Ełcki, Kętrzyński, Mrągowski, Olecki, Piski (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku).

 

W ramach projektu oferujemy:

– Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym- trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego

– Poradnictwo zawodowe  indywidualne oraz grupowe w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

–  Kursy i szkolenia zawodowe w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

–   Pośrednictwo pracy  w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– Staż w ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

– Zatrudnienie wspomagane w ramach Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

 

Uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www projektu „Stała ścieżka rozwoju”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą tradycyjną na adres domowy.