Rozpoczynamy szkolenia zawodowe!

Chcielibyśmy poinformować, że kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Aktywa droga włączenia” dla Uczestników jest uczestnictwo w 80 godzinnym szkoleniu zawodowym, po którym Uczestnicy uzyskają kwalifikację, po zdaniu egzaminu zewnętrznego

Termin szkolenia:
10.12.2019 – 15.01.2019 – grupa I

Życzymy owocnej nauki!