ROZSZERZENIE TERYTORIUM REKRUTACJI

Z przyjemnością informujemy, iż rozszerzamy terytorium z jakiego mogą zgłaszać się kandydaci chętni do udziału w projekcie. Od teraz zapraszamy również osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terytorium powiatów kieleckiego, koneckiego, opatowskiego.


Przypominamy o warunkach naboru. Do projektu może zgłosić się osoba:
– z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych;
– uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój) lub na obszarze powiatów koneckiego, kieleckiego lub opatowskiego;
jest w wieku 18 lat i więcej;
– nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.