RUSZA COACHING!

Każdy Uczestnik projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” odbędzie indywidualne spotkanie z coachem. Celem spotkań jest umocnienie aktywizacji zawodowej Uczestników projektu.

 

Zakres tematyczny coachingu obejmuje w swym zakresie inicjowanie, identyfikacja problemów i ograniczeń, motywowanie i prowadzenie Uczestnika/czki Projektu przez proces zmian, który ma doprowadzić do powrotu do zatrudnienia.

Celem coachingu jest wsparcie osoby podczas poszukiwania pracy. W wyniku realizacji procesu coachingu Uczestnik powinien zdobyć umiejętności podejmowania świadomych, ukierunkowanych na rozwój kariery działań, które pomogą mu w znalezieniu zatrudnienia.

Uczestnikom/-czkom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.