RUSZA COACHING!

Z radością informujemy, że pierwsi Uczestnicy projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” rozpoczęły udział w indywidualnych spotkaniach z coachem. Celem spotkań jest umocnienie aktywizacji zawodowej Uczestników projektu. Zakres tematyczny coachingu obejmuje w swym zakresie inicjowanie, identyfikacja problemów i ograniczeń, motywowanie i prowadzenie Uczestnika/czki Projektu przez proces zmian, który ma doprowadzić do powrotu do zatrudnienia.

Celem coachingu jest wsparcie osoby podczas poszukiwania pracy. W wyniku realizacji procesu coachingu Uczestnik powinien zdobyć umiejętności podejmowania świadomych, ukierunkowanych na rozwój kariery działań, które pomogą mu w znalezieniu zatrudnienia.