Rusza dodatkowa rekrutacja do projektu „Nowy Horyzonty!”

To bardzo dobra informacja dla osób, którym nie udało się wziąć udziału w dotychczasowej edycji projektu „Nowe Horyzonty”. Dzięki pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, właśnie rusza dodatkowa rekrutacja.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-64 lat, zamieszkujące na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, które są bierne zawodowo lub bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym także osoby niepełnosprawne. 

Projekt obejmuje osoby z następujących powiatów: 

  • bartoszyckiego (z wyłączeniem gminy miejskiej Bartoszyce), 
  • braniewskiego (z wyłączeniem gminy miejskiej Braniewo), 
  • elbląskiego (z wyłączeniem gminy miejskiej Milejewo), 
  • lidzbarskiego (z wyłączeniem gminy miejskiej Lidzbark Warmiński).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami udziału w projekcie, a zgłaszać można się osobiście w biurze projektu: 

  • ul. Warszawska 55,
  • 82-300 Elbląg, 
  • tel. 605 202 933
  • (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

oraz w formie elektronicznej na adres: nowehoryzonty@humaneo.pl.