RUSZA OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI HUMANEO!

Z radością informujemy, że swoją działalność rozpoczyna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO! Głównym celem ODN HUMANEO jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.


W ODN HUMANEO prowadzimy różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i placówek. Organizujemy seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia, uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Szkolimy także z ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych pedagogom.

W naszym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli diagnozujemy potrzeb i oczekiwania środowisk oświatowych, dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oświaty – dyrektorów, kadry kierowniczej szkół oraz nauczycieli. Prowadzimy także ewaluację wykonywanych działań oraz sporządzamy raporty dla stosownych instytucji. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy grupowego i indywidualnego doskonalenia.

Prowadzimy wsparcia dla szkół w formie stacjonarnej, jak i on-line, w zakresie metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym. Organizujemy i prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów. Recenzujemy wydawnictwa i sami wydajmy własne materiały.

Dowiedź się więcej na temat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO na stronie ODN.

Zapraszamy!