RUSZA POŚREDNICTWO PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE

Już szósta grupa Uczestników projektu „Z Powerem do zmian” rozpoczyna udział w formach wsparcia takich jak doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Przed Uczestnikami ważne spotkania, które pomogą im w rozwoju zawodowym i zwiększeniu swojej aktywności na rynku pracy.

 

Poradnictwo zawodowe w swoim zakresie uwzględnia porady zawodowe w bezpośrednim kontakcie z doradcą w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu, a także pomoc w planowaniu rozwoju kariery, w tym w podnoszeniu/uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Ponadto, każdy Uczestnik projektu odbędzie średnio 6 godzin zajęć w ramach pośrednictwa pracy. Zakres tematyczny: wyszukiwanie ofert pracy (min. 3 oferty dla Uczestnika Projektu), inicjowanie spotkań z pracodawcami, przygotowanie CV i listów motywacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.

Dowiedz się więcej na temat projektu na stronie „Z POWERem do zmian”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł