RUSZA PROJEKT „DROGA DO ZATRUDNIENIA”

Stowarzyszenie HUMANEO rozpoczyna realizacje projektu „Droga do zatrudnienia”! Tym razem wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo skierowane jest do mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego. Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu została rozpoczęta!

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  • jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, m. Elbląg;
  • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w PUP);
  • jest osobą w wieku 30 lat i więcej;
  • jest osobą przynależącą do minimum jednej z poniższych kategorii:
  • osoba o niskich kwalifikacjach;
  • osoba w wieku 50 lat i więcej;
  • bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat, który nie należy do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie jest osobą z niepełnosprawnością, nie jest osobą długotrwale bezrobotną, nie jest osobą o niskich kwalifikacjach).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Droga do zatrudnienia”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 001 895,60 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 951 800,82 zł