RUSZA PROJEKT „NOWE KWALIFIKACJE – NOWE MOŻLIWOŚCI”

Stowarzyszenie HUMANEO zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”, który jest realizowany w okresie od 01.08.2020 do 28.02.2022. Projekt to propozycja dla osób w wieku powyżej 18. roku życia, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowościach: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Staszów lub Sandomierz. Jego najważniejszym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze technik informatycznych. 

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki: 

 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego z miejscowości Busko-Zdrój Jędrzejów, Końskie, Staszów, Sandomierz;
 • osoby w wieku powyżej 18 roku życia,
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje,
 • osoby kwalifikowane według statutu społecznego,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP,
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP,
 • osoby pracujące,
 • osoby bierne zawodowo.

Zakres udzielanej pomocy jest podzielony na dwa zadania. Pierwsze z nich to klasyfikacyjny kurs zawodowy „Technik programista 351406” (kwalifikacja INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazy danych) – 380 godzin. 

Szkolenie zawiera m.in. elementy podstaw informatyki, projektowania stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danymi, programowanie aplikacji internetowych czy język obcy zawodowy. 

Drugie zadanie obejmuje kurs zawodowy „Technik informatyk 351406” (kwalifikacja INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji) – 550 godzin. 

W tym przypadku szkolenie zawiera m.in. podstawy informatyki oraz programowanie oprogramowania, a także programowanie obiektowe, programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych, programowanie aplikacji zaawansowanych webowych oraz język obcy zawodowy. 

Zgłoszenia do projektu są przyjmowane w biurze projektu: 

 • ul. Okrzei 5, 27-600 Sandomierz
 • tel. +48 601 488 735
 • biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

lub drogą elektroniczną na adres: 

Więcej informacji na stronie projektu:

Zapraszamy do udziału!