Rusza projekt „Z POWERem do zmian!”

Stowarzyszenie HUMANEO zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Z POWERem do zmian!”, który skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących teren subregionu Małopolski Zachodniej.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2020 do 31.10.2022 r. i daje szansę na rozwój między innymi osobom biernym zawodowo lub bezrobotnym, niezarejestrowanym w urzędzie pracy, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także osobom niepełnosprawnym czy o niskich kwalifikacjach, które mieszkają na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu jest bardzo szeroki i obejmuje: poradnictwo i doradztwo zawodowe, wraz z opracowaniem tzw. indywidualnego planu działania (IPD), pośrednictwo pracy, a także inne formy pomocym, w tym poradnictwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych czy coaching. 

W ramach projektu „Z POWERem do zmian!” uczestnicy mogą liczyć na bezpłatne szkolenia i materiały dydaktyczne, przystąpią do egzaminów zawodowych, wezmą udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych, a także będą mogli skorzystać ze stypendium szkoleniowego oraz stażowego. Przysługuje im także zwrot kosztów dojazdu. 

Zgłoszenia do projektu są przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu – w Bukownie przy ulicy Kolejowej 3 (biuro jest czynne pn.-pt. 8.00-16.00), telefonicznie pod numerem 669 208 172, a także elektronicznie poprzez adres mailowy: zpoweremdozmian@humaneo.pl. 

Zapraszamy do udziału!