RUSZA WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „NOWA DROGA DO PRACY”

W najbliższy czwartek 12 listopada rusza wsparcie dla uczestników projektu „Nowa droga do pracy” poprzez identyfikację indywidualnych potrzeb (IPD). Spotkania mają charakter indywidualny i są pierwszym etapem projektu dla grupy I jego uczestników. 

Ta część wsparcia opiera się na diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego uczestnika, a także polega na opracowaniu lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania. Będzie on opracowany przez doradcę zawodowego, a w ten sposób przygotowany dokument będzie zawierał: 

  • charakterystykę pomocy świadczonej uczestnikowi projektu, ułatwiającej podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego uczestnika projektu,
  • zaplanowaną aktywność uczestnika projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia,
  • efekt ustaleń wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji po ustaleniu w trakcie pracy z uczestnikiem projektu.

Sprawdź harmonogram dla I grupy:
www.humaneo.pl