RUSZAJĄ ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO!

Wraz z końcem kwietnia kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” wezmą udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Osoby te wezmą udział zarówno w zajęciach grupowych, jak i w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym.

Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę dotyczącą zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych w danym regionie. Następnym etapem wzięcia udziału w projekcie będzie spotkanie z pośrednikiem pracy na którym przedstawione zostaną konkretne oferty pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji zawodowych każdego z uczestników.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-rozwoju/