Ruszamy w drogę do aktywności

Przed nami kolejny projekt. Tym razem rozpoczynamy drogę do aktywności. Sprawdź warunki uczestnictwa w projekcie i zgłoś swój udział. Skorzystaj z bezpłatnych usług aktywnej integracji, szkoleń i staży zawodowych, a także z pośrednictwa pracy. Szukamy osób mieszkających na terenie woj. podkarpackiego – powiat jasielski, przemyski, ropczycko–sędziszowski. Projekt „W drodze do aktywności” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 do 30.11.2019r roku.

 

Projekt adresowany jest dla 72 osób  w wieku 15 lat i więcej, bezrobotnych zarejestrowanych, bezrobotnych niezarejestrowanych, osób ubogich pracujących i biernych zawodowo zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na obszarze woj. podkarpackiego w powiatach: jasielskim, przemyskim, ropczycko–sędziszowskim. Ww. osoby będą należeć min. do 1 z poniższych grup:

  1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – doświadczających wielokrotnego wykluczenia
  2. osoby lub rodziny , które korzystają z PO POŻ
  3. Kobieta
  4. Z obszarów wiejskich
  5. Z niepełnosprawnościami
  6. powyżej 50 r.ż.
  7. o niskich kwalifikacjach
  8. ubogie pracujące

 

Biorąc udział w projekcie możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy takiej jak:

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym – opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji

   • Warsztat umiejętności społecznych – indywidualne 3h/osobę
   • Indywidualny Plan Działania-indywidualne 3h/osobę

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym – warsztaty umiejętności społecznych i poradnictwo zawodowe

   • Warsztat umiejętności społecznych – grupowe 24h/grupę
   • Poradnictwo zawodowe – coaching – indywidualne 3h/osobę
   • Poradnictwo zawodowe – grupowe 16h/grupę

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe

   • Szkolenie zawodowe – grupowe 80h/grupa

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy

   • Pośrednictwo pracy – indywidualne 6h/osobę

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staż zawodowe

   • Staż zawodowy – 3 miesiące/osobę

 

Nie zwlekaj! Zgłoś się do udziału w projekcie, aby skorzystać z bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych. Uczestnikom projektu zapewniamy materiały dydaktyczne, bezpłatne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe i catering.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Adres biura projektu:

ul. Długa 5 pokój 61
20-346 Lublin

tel.: 601 448 735
e-mail: andrzej.waclawek@humaneo.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zapraszamy!