RUSZAMY Z KOLEJNĄ GRUPĄ W PROJEKCIE START DO ZATRUDNIENIA!

Kolejni uczestnicy projektu „Start do zatrudnienia!” wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodową. W ramach projektu będzie przeprowadzona diagnoza predyspozycji i możliwości uczestników projektu – Indywidualny Plan Działania.

 

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy kolejne osoby do wzięcia udziału w naszym projekcie.

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo czyli emerytów, rencistów, o niskich kwalifikacjach, mieszkańców woj. Łódzkiego.

Do projektu można zgłaszać się osobiście w biurach projektu:
ul. Orla 23, lok. 3
91-317 Łódź

tel.: 601-482-179, 534-332-120

W formie elektronicznej na adres:
sdz@humaneo.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu „START do zatrudnienia!”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 924 983,06 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 732 484,06 zł