RUSZAMY ZE STAŻAMI ZAWODOWYMI!

Spotkania w ramach pośrednictwa pracy powoli dobiegają końca, a więc tym samym z radością informujemy, że łącznie aż 45 uczestników projektu „Nowa ścieżka rozwoju” uzyska możliwość uczestniczenia w 3-miesięcznych stażach zawodowych.

Staże te będą miały na celu przede wszystkim umożliwić zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Ponadto umożliwią one zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego oraz ułatwią uczestnikom projektu wejście na rynek pracy. Na czas realizacji stażu zawodowego osoby biorące udział w projekcie mogą liczyć na stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW oraz na zwrot kosztów dojazdu.Wszelkie informacje na temat projektu „Nowa ścieżka rozwoju” można znaleźć na stronie projektowej: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowa-sciezka-rozwoju/