Ruszamy ze stażami zawodowymi!

Z radością informujemy, że uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” należący do grupy III, IV i V są właśnie w trakcie realizacji ostatniej formy wsparcia, a mianowicie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w stażu mają oni możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Staże organizowane są poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz uczestników projektu z pracodawcami i dostosowane są do indywidualnych predyspozycji zawodowych każdej z osób. Na czas odbywania stażu każdemu z uczestników przysługuje stypendium stażowe. Ponadto mogą oni liczyć na zwrot kosztów dojazdu oraz na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nie-wykluczaj-sie-z-lepszego-jutra/