RUSZAMY ZE STAŻAMI ZAWODOWYMI!

Wraz z zakończeniem bezpłatnych szkoleń zawodowych kilkudziesięciu Uczestników Projektu weźmie udział w trzymiesięcznych stażach zawodowych, których głównym celem będzie wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas pozostałych form wsparcia.

Poprzez uczęszczanie na staż każda z osób biorących udział w projekcie będzie miała możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego, które w przyszłości może znacząco ułatwić znalezienie pracy na pełen etat. Poza comiesięcznym stypendium stażowym uczestnicy będą mogli liczyć na ubezpieczenie NNW oraz na zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażowego.

Przypominamy, iż projekt „Nowa ścieżka rozwoju” skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia, które zamieszkują gminy powiatu bartoszyckiego, braniewskiego, kętrzyńskiego lub lidzbarskiego (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku).

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w podobnym projekcie zapraszamy do zakładki „Projekty”, gdzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące naszej aktualnej działalności.