RUSZYŁ PROJEKT „NOWA DROGA WŁĄCZENIA”

Od 1 stycznia Stowarzyszenie Humaneo rozpoczęło realizację projektu pn. „Nowa droga włączenia”, którego celem jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych grupy 72 uczestników (44 kobiet i 28 mężczyzn). Dotyczy to osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15 lat i więcej, niepracujących, zamieszkałych w powiatach: lipnowskim, radziejowskim i włocławskim. 

 

Projekt zakłada realizację programu aktywnej integracji (społecznej i zawodowej) w terminie 01.01-31.12.2020. W jego poszczególnych etapach uczestnicy skorzystają z wielu narzędzi wspierających aktywizację, a wśród nich: 

  • wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, 
  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika, 
  • pośrednictwo pracy, 
  • 3-miesięczny staż zawodowy,
  • a także zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt „Nowa droga włączenia” realizowany przez Humaneo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Odwiedź stronę główną projektu „Nowa droga włączenia”.