Ruszyła aktywizacja zawodowa

W terminach:

  • 26.02.2019 – 19.03.2019 – grupa I
  • 28.02.2019 – 20.03.2019 – grupa II
  • 18.03.2019 – 09.04.2019 – grupa III
  • 18.03.2019 – 09.04.2019 – grupa IV

Uczestnicy projektu będą brali udział w aktywizacji zawodowej, na grupowych Warsztatach Poszukiwania Pracy przez 32 godziny na grupę.