RUSZYŁY STAŻE ZAWODOWE

Uprzejmie informujemy, że już od września 5. uczestników projektu uczęszcza na staż zawodowy w ramach projektu „Mogę wszystko”. Staż jest jedną z from wsparcia aktywizacji zawodowej uczestników projektu. Sprawdź kryteria uczestnictwa i  weź udział w projekcie.

 

Zgłoś się do projektu jeżeli jesteś osobą:

 • pozostającą bez zatrudnienia lub znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • w wieku 50 i więcej lat,
 • z niepełnosprawnościami,
 • niskich kwalifikacjach.

 

Może czekamy właśnie na Ciebie!

 

Wsparcie, którego udzielamy w ramach projektu „Mogę wszystko” to przede wszystkim:

  • poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb uczestnika i opracowaniem IPD,
  • warsztaty proaktywnego poszukiwania pracy – zajęcia grupowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenie zawodowe,
  • aktywizacja zawodowa- staże zawodowe wsparcie indywidualne,
  • zwroty za dojazdy,
  • zwroty za osobę zależną.

Co zyskujesz?

  • w 100% darmowe szkolenie,
  • ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu zawodowego,
  • pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera,
  • stypendium szkoleniowe,
  • certyfikat,
  • darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
  • staż zawodowy.

Szkolenia będą niezwłocznie realizowane po zebraniu się grupy i zakwalifikowaniu uczestników.

Kandydat na uczestnika zostanie zakwalifikowany do projektu na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.

 

Zapisy i kontakt:

Agata Witek – 605-202-933
Tomasz Nowak – 667-440-500
Patrycja Czarnecka – 609-371-184         

Lub osobiście pod adresem:
ul. Legnicka 7
57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie projektu „Mogę wszystko”.

 

Humaneo realizuje projekt „Mogę wszystko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.