Strona projektu – „Siła cyfrowych kompetencji”

Data aktualizacji strony: 2 września 2019 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych;
 • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (w jednej z gmin: Bliżyn, Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn);
 • są w wieku 25 lat i więcej;
 • są osobami o niskich kwalifikacjach;
 • pozostają bez zatrudnienia (osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP lub osoba bierna zawodowo) lub są osobami pracującymi;
 • nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Siła cyfrowych kompetencji” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie:

 • do grup na poziomie podstawowym planowany jest na: wrzesień 2018 r., grudzień 2018 r., marzec 2019 r., czerwiec 2019 r.
 • do grup na poziomie średniozaawansowanym planowany jest na: czerwiec 2019 r.
 • do grup na poziomie zaawansowanym planowany jest na: czerwiec 2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji i zajęć dla poszczególnych poziomów zaawansowania może ulec zmianie. W przypadku stwierdzenia konieczności realizacji wyższych poziomów we wcześniejszym terminie, zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozą Kandydatów, grupy średniozaawansowane i zaawansowane zostaną sformowane wcześniej, żeby osoby zainteresowane udziałem w Projekcie nie musiały czekać na wsparcie. W przypadku zbyt małego zainteresowania udziałem w szkoleniach, dopuszcza się możliwość przedłużenia naboru.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • czas trwania szkolenia 120 H/grupa;
 • zakres tematyczny szkolenia: Informacja (12 H), Komunikacja (36 H), Tworzenie treści (24 H), Bezpieczeństwo (24 H), Rozwiązywanie problemów (24 H);
 • egzamin zewnętrzny doprowadzający do uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • czas trwania szkolenia 120 H/grupa;
 • zakres tematyczny szkolenia: Informacja (12 H), Komunikacja (36 H), Tworzenie treści (24 H), Bezpieczeństwo (24 H), Rozwiązywanie problemów (24 H);
 • egzamin zewnętrzny doprowadzający do uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • czas trwania szkolenia 120 H/grupa;
 • zakres tematyczny szkolenia: Informacja (12 H), Komunikacja (36 H), Tworzenie treści (24 H), Bezpieczeństwo (24 H), Rozwiązywanie problemów (24 H);
 • egzamin zewnętrzny doprowadzający do uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia komputerowe zgodne z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework na trzech poziomach: podstawowym A, średniozaawansowanym B oraz zaawansowanym C prowadzące do podniesienia lub uzupełnienia kompetencji;
 • szkolenia będą kończyć się bezpłatnym egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji;
 • uczestnicy szkoleń otrzymają materiały dydaktyczne.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Sandomierska 26 a, lok 308
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 609-411-983
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 11:00.

W formie elektronicznej na adres:
silacyfrowychkompetencji@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 958 125,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 814 406,25 zł