Skuteczność w komunikacji z uczniami i rodzicami – szkolenie dla Rady Pedagogicznej ZSE w Nowym Sączu

W dniu 25 kwietnia br. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo przeprowadził szkolenie dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Tematyka szkolenia obejmowała „Coachingowe metody prowadzenia rozmów nastawione na skuteczność w komunikacji z uczniami i rodzicami”.

Podczas szkolenia przedstawione zostały następujące zagadnienia:

• Coachingowe podejście w relacjach nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzic

• Koncepcja efektywnej komunikacji oparta o model Stanów JA wg E. Berne’a

• Rozwijanie postawy nastawionej na dialog i porozumienie

• Kluczowe umiejętności w prowadzeniu rozmów z elementami coachingowymi

• Kontraktowanie – jako metoda uzgadniania zakresu odpowiedzialności i celu rozmowy

• Przykładowe gry psychologiczne, mogące rozgrywać się w relacji nauczyciel – rodzic – uczeń.

Przedstawione treści zostały poparte licznymi przykładami, nauczyciele mieli okazję wymienić się doświadczeniami, czy też skonsultować wątpliwości dotyczące relacji nauczyciel – uczeń – rodzic.

Szkolenie prowadziła p. Monika Kuras – doświadczony psycholog, trener, coach.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!