Służymy innym! Humaneo w liczbach

Od kilkunastu lat podejmujemy działania na rzecz aktywizacji zawodowej, a nasza aktywność koncentruje się przede wszystkim na kształceniu ustawicznym, potwierdzaniu kompetencji i kwalifikacji, edukacji i rynku pracy. Każdy dzień to nowe wyzwania, których najważniejszym elementem jest służba innym. Liczby mówią same za siebie.

Od 2005 roku przeszkoliliśmy 64 865 osób, co przekłada się na 1 968 300 godzin szkoleniowych i 15 364 wydanych certyfikatów! Za efektami tej pracy stoją znakomici specjaliści w swojej dziedzinie. W okresie realizowanych działań Stowarzyszenie HUMANEO współpracowało z 2 385 trenerami i egzaminatorami. Dzięki tym wszystkim działaniom zaktywizowaliśmy zawodowo 8511 osób. Dodajmy do tego 7 211 godzin doradztwa zawodowego, 377 340 zł przekazanych do szkół oraz łączną sumę kontraktów szkoleniowych, która wyniosła 86 358 573 zł.

Te liczby zmieniają się każdego dnia. Każdego dnia i my zmieniamy się na lepsze, służąc innym naszą pomocą, doradztwem i wsparciem. Jesteśmy #Humaneo.