SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: DZIAŁAMY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Kolejna grupa Uczestników „Społeczna ścieżka aktywności” uzyska wsparcie w ramach działalności na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariatu. Uczestnicy projektu zostaną objęci opieką coacha, który udzieli im indywidualnego wsparcia. Biorące udział w projekcie osoby będą mogły z niego skorzystać w terminie od 13 do 18 listopada 2020 r. Spotkania odbywać się będą w Bobowej.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł