SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: INDYWIDUALNE WSPARCIE COACHA

Już 14 grupa uczestników projektu „Społeczna ścieżka aktywności” weźmie udział w coachingu indywidualnym realizowanym w ramach działalności w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariatu. Realizacja wsparcia rozpocznie się już 18 listopada i potrwa do 23 listopada. Wsparcie realizowane będzie w Bobowej.

 

W projekcie biorą udział osoby, które zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są osobami w wieku 15-29 lat niepracującymi. Uczestnicy projektu posiadają najniższe lub niskie kwalifikacje zawodowe (ISCED 2 i ISCED 3).

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł